Text: Save the date

Loppusympoosiymmi 15 marraskuuta

Tervetuloa Kansan Talole (Folkets Hus) Pajahlaan. Merkkaa kalenterhiin jo nyt.

Tottuus- ja sovintokomisuuni tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile tullee jättämhään yli heän loppumietinön valtioneuvos Parisa Liljestrandile 15 marraskuuta tänä vuona. Ylijättämisen yhtheyessä komisuuni suunittellee loppusympoosiymmiä Pajahlaan iltapäivälä. Tottuus- ja sovintokomisuunin lisäksi tullee kansa eustajia minuriteetistä ja monta intresanttia puhujaa olheen matkassa. Sitäpaitti luathaan musikkia ja keveämpää syötävvää.

Kaikin oon tervetulheita

Komisuuni tullee järjestämhään  pyssikuljetuksen Luulajasta ja Luulajhaan (Kallax lentokenttä) niile jokka reisaavat kaukaa.

Piä silmälä meän kotisivua: komisuuni.se. Lissää informasuunia, ohjelma ja informasuunia ilmotuksesta tullee olheen saatavilla hetin.