Tornedalen
Kommissionens ordförande Elisabet Fura. Foto: Martina Huber

Met olema tievalinan eessä

Pantemii kumottaa osat meän suunittelusta, ja se oon erityisesti iskeny suunitelthuin alotuskokkoukshiin joitako olis pitäny pittää useassa paikassa maassa.

Meilä oon vieläki tarkotus ette pittää kokkoukset, niin hoppua ko tartuntasuojatilane luppaa sen. Met reviteeraama meän kokkouskalenteriä jatkuvasti. Työ oon kuitenki intensiivisti käynissä tehtävillä jokka ei vaai kokkouksia ja reisuja, muun muassa ette koota tietoja arkiivihakemuksitten kautta ja valmistaa tulevaisia haastatteluja kaikitten kansa jokka halvaavat jakkaa heän histuuriata. Tutkimistehtävät oon kansa fuukkyksessä ja panthaan ulos syrjäämyön ko net valmistuvat. 

Komisuunin viimisessa kokkouksessa nyt tammikuussa met olima kaikin sitä mieltä ette pantemii pakottaa meitä tievalinthaan; joko met rajotamma meän tehtävvää reviteeraamalla työplaania harvemphiin aukeishiin kokkoukshiin, koulussakäymishiin, haastattelhuin ja fuukkysryhmiin elikkä ette met tahoma saaja pitenettyä aikaa ette valmistaa tehtävän. Meän ohjeitten mukhaan met piämä loppuesittää meän työn toukokuussa 2022 mutta nykysitten premissitten mukhaan se ei minun mielestä ole maholista, ja Komisuunin jäsenet oon sammaa mieltä. Met tulema siis käänytmhään hallituksheen pitenyspyynön kansa. Met emmä saata oottaa vastausta varsin koska tässä kuitenki oon kyse siittä ette lissää resyrsiä pittää irrottaa mutta mie olen kuitenki optimistinen. Met olema kuitenki tähhään mennessä saavuttanheet aika paljon ja innostus meetialta, organisasuunilta ja yksityisiltä henkilöiltä näyttää ette tehtävä oon liika tärkeä ette panna hukhaan hättäilemällä.