Tornedalen
Kommissionens ordförande Elisabet Fura. Foto: Martina Huber

Met ootama tietoa

Nyt toukokuu oon kohta loppunu ja kevä tuntuu viimen vihtoin olevan tullu, kauhean pitkän epäröinin jälkhiin.

Luonon responsi oon kohta ylivoimanen niin se oon hankala olla tuntematta itteä inspireeraintunheeksi tekheen suurtekoja ja se oon mitä vaaithaan meän komisuunilta!

Niinku ennen oon raporteerattu met olema hallitukselta tahtonheet lisäaikaa ette valmistaa meän työn hyvälä laila. Meile oon luattu vastaus toukokuun aikana ja met toivoma rohki ette met saama positiivin responsin sillä ette aikataulu oli tiukka jo ennen ko pantemii ja kielot iskit tulheen. Mutta met tehemä töitä meän reviteeratun työplaanin mukhaan ja olema sentähenki optimistisia.  

Met toivoma ette met pääsemä käynthiin yksityisitten haastatteluitten kansa lähiaikana ja olema tehneet ensimäisen haastattelun yhen referensihenkilön kansa ko tämä kirjotethaan. Met saama jatkuvia ilmotuksia henkilöiltä jokka halvaavat ette heitä haastatelhaan ja monet henkilöt oon jättänheet sisäle kirjotettuja kertomuksia. Met olema tehneet sopimuksen tukipuheluista ja kansa ilmottanheet koskeville rekiunaalile virastoile meän työstä ja meän suunittelusta.

Tähhään päihvään mennessä met olema tehneet sopimuksen seittemän tutkian kansa ja sopihneet ette pittää tikitaalisen seminaarin 21 kesäkuuta. Tarkotus oon tietenki ette net saattavat ottaa ossaa toisitten käynissäolevasta työstä ja saaja inspirasuunia ja iloa kokemusvaihtosta.

Met suunittelemma intensiivisti justhiins nyt ette pittää sympoosimymmin joka tullee olheen 15 heinäkuuta Tornionlaaksolaisitten päivän yhtheyessä. Osanoittajitten seurassa oon valtionneuvos Amanda Lind, tornionlaaksolainen hihtotähti Charlotte Kalla ja professori Leena Huss. Se viimiseksi mainittu tullee pithään luenon kielestä ja kulttuurista, identtiteetistä ja nimistä. Hällä oon tarkotus näyttää kunka minuriteettiä sukupolvesta sukupolhveen, vaikuttaa se ette net oon joutunheet assimileerinkipolitiikan kohtheeksi.

Komisuunin viimisessä kokkouksessa 19 huhtikuuta päätethiin ette lähtökohta meän kartotukselle ja tarkastelulle pittää olla assimileerinkipolitiikan vaatimus kieli- ja kulttuurimuutokshiin. Fuukkys pittää olla ette selostaa konsekvensistä minuriteetile kolektiivinä.

Niinku näettä, met olema täyessä työssä!

Elisabet Fura