Tornedalen
Kommissionens ordförande Elisabet Fura. Foto: Martina Huber

Mie olen niin ylpeä…

... olheen osana sakista ko meän! Ko tämä kirjotethaan niin komisuunissa oon käynissä kova toiminta.

. Meän sekreteerarit Stefan Aro ja Astrid Kruukka pitävät kovvaa tahtia järjestämällä kahvikokkouksia ja tekemällä haastatteluita. Ette koota sisäle suulisia kertomuksia oon kauhean tähelinen osa meän tehtävästä ja pantemiin takia meän suunittelua oon joutunu muuttamhaan kerrasta toisheen. Mutta nyt met olema siis täyessä käynissä. Ja monet teistä halvaavat kertoa! Suunile 60 informanttia oon, tähhään mennessä, ilmottanheet heän innostuksen ja toistakymmentä haastattelua oon tehty.

Tutkioitten työt oon käynissä paralellisti tämän kansa ja nyt niitten raportit alkavat tulheen sisäle meän sekretariaatile. Niittenkhään työ ei ole ollu aivan ilman estheitä niinku suljettuja arkiiviä ja muita praktisia ongelmia. Sen takia se oon villin mukava ette met nyt näemä tulokset heän töitten vaivoista.  

8 joulukuuta met järjestämmä sypoosiymmin nimeltä ”Päivä työtuvista” Vyöfestivaalin yhtheyessä Korpilompolossa. Komisuunin jäsen Lars Elenius tullee muun muassa puhuhmaan Tornionlaaksosta histuurialisessa ja polittisessä perspektiivissä. Hään puhhuu kunka alue oon muuttunu rauhalisesta jokilaaksosta potensiellisti vaaraliseksi raja-aluheeksi.

Komisuunin työ ette saaja yhtheyttä oon kansa saanu vaikutuksen. Meän komynikatööri Eva Dahlén oon tehny luijaa työtä anonsitten, uutispreivitten, ja muitten kontaktiluovitten toimitten kansa ja nyt met saatama nähhä ette meetia oon enämpi innostunnu meän toiminasta Surnalistit niin paikalisissa ko kansalisissa meetioissa oon kuvahneet meän aktiviteettiä tekstissä, äänessä ja kuvassa. Se oon rohki lohuttavvaa. 

Yhtheinen Pohjosmainen projekti kääntäjäkoulutuksesta meänkielessä ja kvääninkielessä esitti heän raportin webbinaariymmissä 28 lokakuuta. Stefan Aro oli tipsanu minua tästä työstä jossako hään oli ollu osalisenna ennen ko hänen palkathiin nykysheen työhöönsä. Se oli kauhean innostuttavvaa kuula mitä oon tehty ja mitä suunitelthaan ette kouluttaa useampia kääntäjiä ja tulkkia. Oon olemassa suuri toivomus ette laittaa oma fuurymmi Pohjoskalotilla jossako meänkielen kääntäjät Ruottissa ja kvääninkielen kääntäjät Norjassa saattavat keskustella ja oppia toisilta.

Omakohtasesti mie ootan innola ette mie saan kohata komisuunin jäseniä kokkouksessa Luulajassa 16 marraskuuta. Iltaa ennen mie olen matkassa kahvikokkouksessa Mjölkuddenin talola Luulajassa. Piiain met kohtaama sielä?

Elisabet Fura