kaffe med kaffeost
Foto: Martina Huber

Mikäs ”kahvikokkous oon”?

Kahvikokkoukset oon enkkelttiimät, epäviraliset kokkoukset joissako komisuunin sekretariaatti käypii kylissä ja paikoissa Tornionlaaksossa.

Kahvikupin yli paikkakuntalaisitten kansa sekretariaatti selittää komisuunin tehtävästä, kuttuu keskustelhuin ja rohkassee jakhaan kertomuksia.

–  Näitten kokkouksitten kautta met haluaama lua suhtheita ja kuunella kaikkia jokka haluavat selittää. Jos sitä halua vain tulla kuuntelheen komisuunia ja saaja kupilisen kahvia niin se tietenki mennee hyvin, komisuunin puhheenjohtaja Elisabet Fura sannoo.

Sekretariaatista tullee muun muassa Stefan Aro joka puhhuu niin ruottia ko meänkieltä. Kahvikokkous kestää suunile tiiman ja met tulema informeeraahmaan kokkouksesta hyvissä aijoissa ennen. Komisuuni suunittellee päästä käynthiin kahvikokkouksitten kansa kesän jälkhiin. Kaikhiin ensimäisiin kahvikokkous tulhaan järjestämhään Anttiksessa jo 12 heinäkuuta. Paikka ja taatumi tuleville kahvikokkouksille tullee löytymhään kalentaariassa komisuunin webbipaikala komisuuni.se.

Joka kahvikokkouksen yhtheyessä oon kansa maholisuus sille joka halua jakkaa hänen kertomusta ja toistusta, ette varata aijan intivityellile haastattelulle sekretariaatin kansa. Sie saatat lukea lissää siittä ette jakkaa sinun histuuriata täälä.