Kommissionen
Elisabet Fura Foto: Martina Huber

Minuriteetin ääni pittää kuulua

Komisuunin puhheenjohtaja Elisabet Fura kertoo käynissäolevasta työstä.

“Ko tämä kirjotethaan niin syyskuu oon alkanu, ilma oon vähän jähtyny ja vaalipäivä lähentyy kovala vauhtila. Mie uskon ette usseimat meistä tykkäävät ette se tuntuu hyvältä päästä käynthiin syksyn kaikitten aktiviteetitten kansa.

Komisuuni sekretariaattinsa kansa ei ole mitenkhään ollu laiskana kesän aikana. Vaikka monta tutkimussekreteeraria oon uuspalkattu töihiin siihaisiksi niile jokka oon jättänheet sekretariaatin ja kansa tuohmaan uutta kompetensiä, niin työ oon jatkunu täyelä vauhtila.

Jälkhiin ko haastattelut oon kohta valmistettu ja vieläki joku yhestätoista tutkimusraportista pittää loppuselostaa, niin nyt alkaa analyysivaihe. Met käymä läpi kaikki kertomukset jokka meile oon luotettu, kattoma kunka net kuuluvat yhtheen tutkioitten raportitten tuloksen kansa ja hunteeraama kunka met parriiten huolehtimma tuloksen ja tehemä sen saatavaksi. Met halvaama panna fuukkyksen haastattelhuin, siinä tekstissä joka tullee olheen meän loppuraportti mutta sillä matkala met olema innokhaat jatkamhaan keskustelukokkouksia minuriteetin kansa koska kiinitysiprosessi oon sentraali. 

Niinku mie jo mainittin niin monta uutta työntekiätä oon palkattu sekretariaathiin töihiin. Haastattelut niitten kansa julkasthaan meän kotisivula. Katto mielelhääns niitä. Met olema niin ilosia ette met olema saattanheet innostuttaaniitä tähhään tärkehään työhöön. Sekretariaatti kokkointu vasta-aikhoin suunittelupäivile Luulajassa pithään planeerinkipäiviä. Luulajan tekninen yniversiteetti oli järjestänny meile huohneen ja met tunsima rohki itteni tervetulheiksi ja inspireeratuiksi, niin miljööstä ko kaikista stytäntistä jokka justhiins olit alottanheet uuen tärmiinan.

Luulajassa, mie saatoin sekreteeraritten kansa planeerata ja järjestää syksyn työtä. Siiheen kuulu esimerkiksi ette jakkaa työtehtäviä ja vastuutta, ette inventeerata kuka oon päteviin kirjottamhaan vissistä asia-aluheesta ja millä laila sisänen komynikasuuni pittää tapahtua, ja se ei ole aivan ittesthääns selvää koska työntekiät oon erilä kantila maata. Tekstiä pittää kirjottaa ja esittää komisuunin jäsenille keskusteltavaksi, revisuuniksi ja toivottavasti – hyväksyttäväksi. Aikataulu oon villin tiukka ja niin pytjettiki, niin met häymä pittää kovvaa vauhtia mutta kansa huolehtia toisista.

Sisäsen työn lisäksi sekretariaatissa ja komisuunissa met jatkama meän ulkopuolista aktiviteettiä niinku keskustelukokkouksia ja sympoosiymmiä joissako met yhtheistoimima ulokopuolisitten aktööritten kansa niinku Kuninkhaalinen kirjasto, Tornionlaakson kansankorkeakoulu, Institysuuni kielile ja kansanmuistoile  ja sen semmositten kansa. Vieläki kerran mie neuvon sinua meän kotisivule lisäle informasuunile. “

Elisabet Fura