Tornedalen
Tornedalska delikatesser. Foto: Martina Huber

Minuriteetistä

Tornionlaaksolaiset oon yks Ruottin viiestä kansalisista minuriteetistä.

Vuona 1999 meänkieli sai staattyksen omana kielenä Ruottissa. Vuotta jälemin Ruotti ratifiseerasi Euroopparaatin raamikonvensuunin suojasta kansalisille minuriteetile ja eurooppalaisen säätänön maanosa- elikkä minuriteettikielistä.

Päämääränä Ruottalaisele minuriteettipolitiikale oon ette antaa suojaa kansalisille minuriteetile, vahvistaa niitten maholisuuksia vaikutusvalthaan ja tukea histuurialisia minuriteettikieliä niin ette net piethään elävännä.