Tornedalen
Tornedalska delikatesser. Foto: Martina Huber

Minuriteetistä

Torniolaaksolaiset oon yksi Ruottin viiestä kansalisista minuriteetistä. Net toiset oon ruottinsuomalaiset, roomit, juutalaiset ja saamelaiset,jokka kans oon alkuperäskansa. Tornionlaaksolaiset oon toiseksi suurin ryhmä, ruottinsuomalaisia oon vain enämpi. Tornionlaaksolaiset oon sentähen vähhiten tunnettu ryhmä Ruottissa. Se tuli framile tutkimuksessa “Nationella minoriteter 2020” mikä tehhään joka viies vuosi ja koskee valtaväestön tietoa, tuntemusta ja atityytiä Ruottin viiestä kansalisista minuriteetistä ja minuriteettikielistä.

Vuona 1999 meänkieli sai staattyksen omana kielenä Ruottissa. Vuotta jälemin Ruotti ratifiseerasi Euroopparaatin raamikonvensuunin suojasta kansalisille minuriteetile ja eurooppalaisen säätänön maanosa- elikkä minuriteettikielistä.

Päämääränä Ruottalaisele minuriteettipolitiikale oon ette antaa suojaa kansalisille minuriteetile, vahvistaa niitten maholisuuksia vaikutusvalthaan ja tukea histuurialisia minuriteettikieliä niin ette net piethään elävännä.