platshallare-sammantrade

Nykytilane ja suunittelut etheen päin

Komisuunila oli 15 päivä heinäkuuta, heän viiminen kokkous ennen kessää.

Akentala oli muun muassa päivitys tutkimustyöstä, temattisitten aluheitten priuriteerinki ja reviteeratun työplaanin päätös.

Vaikka valtion päätös, mitä koskee komisuunin anomusta ette saaja pitenetyn tutkimusaijan, ei ole tullu, niin kokkous piethiin niinku suunitelttu. Sen aateltun keskustelun ja päätöksen reviteeratusta työ- ja aikaplaanista sai kuitenki poistaa asialistalta.

Elisabeth Fura kerto yhestä kokkouksestaki, tulevasta tottuuskomisuunista saamelaisile, jotako suunitelthaan alkavan joskus vuenvaiheessa 2021-22.

Sekretariaatti kohtasi Lars-Marcus Kuhmusta ja Marianne Eliassonnia jokka molemat tekevät työtä ette saaja tottuuskomisuunin paikoilens. Se oli antosa kokemusvaihtelu ja tärkeitä kontaktia luothiin jatkuvalle työle. Molemilla komisuunila oon monta yhtheistä kosketuspistettä, niin mikä koskee kysymyksiä joitako pittää kartottaa ko metutia tutkimustyöle. Yks esimerkki oon koulupolitiikka joka monesti oon yhtheinen niin tornionlaaksolaisile ka saamelaisile.

Viimi kokkouksessa keskustelthiin priuriteerinkiä temattisista aluheista joitten kansa Tottuus- ja sovintokomisuuni tekkee töitä. Siittä keskustelusta lähtien esitelthiin nyt uueistettu ehotus jostako päätethiin kokkouksessa.

Sen lisäksi informeerathiin suuniteltuista kokkouksista ja sympoosieista jokka alkavat kesälä ja jatkuvat syksylä. Elokuun lopulta suunitelthaan internaatti Haaparannale, mikä merkittis ette komisuuni kokkointuu fyysisesti ensimäisen kerran pantemiin takia. Jos kielot helpottuvat usseimat komisuunin kokkouksista mennee jatkossa pittää fyysisesti sopevilla paikoila.