sr-mean-histuuria-kopiera
Foto: SR Meänraatio

Nyt ”Meän histuuria” oon poddinaki ruottiksi

”Meän histuuria” ohjelmassa sie saat kuunella osan meänkielen histuuriasta ja yhtä aikaa kansa se histuuria joka oon tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile.

SR Meänraatio lähättää tykätyn ohjelmasarjan histuurisista vuosiluvuista jokka oon vaikuttanheet sitä assimilasuuni- elikkä ruottintamispolitiikkaa jotako Tottuus- ja sovintokomisuuni nyt tutkii. Nyt se ohjelma oon ruottiksikki.

Ohjelmaosat ottavat ylös tärkeitä vuosilukuja niinku esimerkiksi 1809 vuen Ruottin- ja Suomenvälisen rajaveon, 1842 ko kansankoulu perustethaan ja niin saamenkieli ko suomenkieli essiinyit koulutuskielinä ja koulukirjoista lapsile Tornionlaaksossa 1900-luvun alussa. 1906 julkasthiin Selma Lagerlöfin koulukirja ”Nils Holgerssons underbara resa” jossako Tornionlaakso ja muut aluheet joissako meänkieltä puhuthaan, tehhään kokohnaans näkymättömäksi.

Muun muassa komisuunin sekreteerari Stefan Aro ja Marita Mattsson Barsk kirjailia ja kirjastonhoitaja oon matkassa ohjelmasarjassa.

Sitä retaksuunia ja niitä ohjelmia joitako Ruottin Raatio tekkee meänkielelä kuttuthaan Meänraatioksi. Lissää histuurisia vuosilukuja sie löyät täältä komisuunin webbipaikalta.

SR Meänraatio: Meän Histuuria

SR Meänraatio: Vår historia

Histuurisia vuosilukuja komisuunin webbipaikala