Kommissionen
Elisabet Fura Foto: Martina Huber

Osamietintö fuukkyksessä

Komisuunin puhheenjohtaja Elisabet Fura kertoo käynissäolevasta työstä

Mie en olis koskhaan uskonu ette mie kokisin sottaa Euroopassa. Minun mummu, joka oli hollantilainen, koki kaks mailmansottaa mutta se mitä hään kerto oon aina tuntunu niin ouolta ja uskomattomalta. Se ei ole koskhaan tullu minun miehleen ette met vuona 2022 emmä pystys ratkasheen kansanvälisiä ristiriitoja ilman ette käyttää väkivaltaa – siviliäki kohitti – mutta nyt met olema sielä.

Nämät synkät uutiset tulit färjäähmään meän viimisen komisuunikokkouksen, joka piethiin internaattina Stokholmissa 24-25 helmikuuta. Selvä se ette met toivuima ja meilä oli kauhean konstryktiivi kokkous ja paljon vilkhaita keskusteluja niinku aina ko jäsenet kohtaavat. Met keskustelimma ja tehimä töitä meän osamietinön kansa jonka pittää jättää ennen kessää. Mie olen ilonen ja ylpeä siittä ette mie saatan kertoa ette met olema etehneet hyvin tutkioitten ja sekretariaatin huolelisitten toimitten kiitokseksi.

Jälkhiin viimen meilä oon kansa ollu kokkous Kulttuuriteparttementin kansa Skypen kautta. Kokkous, joka piethiin meän alotheesta, anto meile maholisuuen ette paremin selostaa, vastuulisille virkailioile, meän työstä niitten oikein erikoisitten haastheitten mukhaan, joitako meän komisuuni kohtaa. Meän toivomus oon ette polittinen johtokuntaki saapii tämän informasuunin.

Työ ette haastatella kaikkia henkilöitä jokka oon ilmottanheet innostusta jättämhään heän kertomuksen, jatkuu vähenemättömällä voimala. Kaheksaskymmenes haastattelu oon kirjotetussa hetkessä pietty ja sen mukhaan met olema pääsheet puolivälhiin. Komisuunijäsen Josephine Ylipää oon ottanu päälensä ette auttaa haastattelutyössä. Josephine puhhuu meänkieltä ja oon erityisen sopeva työhöön, niin met olema kauhean ilosia ette hään tuottaa siiheen työhöön.

Huomena 16 maaliskuuta met juhlima Kväänikansan päivää. Älä missaa maholisuutta ette olla ilonen ja olla yhessä aikana ko luonto tekkee parhaiman ette nostaa meän kiiriä!

Elisabet Fura