Tre renar vid en väg framför grönt buskage
Foto: Martina Huber

Poromaakomitea

26 huhtikuuta Komisuunila oli alottava kokkous Poromaakomitean kansa.

Komitea tervehtii ja halvaa mielipitheitä. Seuraa työtä heän webbipaikala!

Puhheenjohtaja Eric M Runesson johtaa poromaakomiteeaa (N 2021:02) ja se oon parlamentaarinen komitea. Se tarkottaa ette komitean jäsenet eustavat polittisia parttioita valtiopäivilä. (Istuvalla S hallituksella oon kaks jäsentä). 

Komiteehaan oon siotettu ryhmä jossako oon 26 eksperttiä ja 10 asiatuntiata. Sekretariaathiin kuuluu neljä jyristiä ja yks kansalisekonoomi.

Komitean tirektiivi riittää rapean neljä vuotta, jonka aikana kuitenki yhen osamietinön pittää jättää.

Osamietinön raamin sisälä, komitea pittää muun muassa arvioija millä aluheila valtion omistetulla maala joko vuenympärimaitten sisälä, joko päälipuolela sitä niin sanottua lapinmaaraijaa, oon lupa pittää poronhoitoa sielä, koska saamekylilä suhtheessa valtihoon, muinaisperintheen kautta, oon yksinoikeus antaa luvan pikkuelukanjahthiin ja kalastuksheen. Osamietinön pittää selvittää viimisthääns 21 marraskuuta 2022.

Sen jälkhiin komitea pittää muun muassa:

  • esittää kunka saamekylät pitävät olla järjestettyjä
  • arvioija jos oon syytä perustaa sovintomekanismiä saamekylitten, maanomistajitten ja muitten maankäyttäjitten välisten riioitten ratkasemiseksi, kysymykshiin jokka liittyvät poronhoito-oikeutheen,
  • muterniseerata kieltä ja selventää terminolokiita porohoitolakisäätänössä,
  • analyseerata jos jahti- ja kalastusoikeus kuuluu niilekki saamelaisile jokka ei ole jäseniä saamekylissä ja, jos tarve vaatii, ehottaa peruslakisäätäntöä elikkä muita toimenpitoja ette varmistaa sitä oikeutta, ja
  • ehottaa niitä muutoksia joitako saatethaan vaatia muussa lakisäätänössä jossako otethaan huomihoon poronhoitoa.

Nämät osat tehtävästä pittää selostaa viimisthääns 20 toukokuuta 2025.

Seuraa Poromaakomisuunin työtä SOU-Webilä. Komitea toivoo sinua tervetulheeksi ja halvaa mielipitheitä.