Saatavuusselostus komisuuni.se

Täälä met selvitämmä kunka komisuuni.se tyytyttää lain mukhaisia vaatimuksia (2018:1937) saatavuuesta tikitaalisheen julkisheen palvelhuun, maholisista tunnetuista saatavuusongelmista ja kunka sie saatat ilmottaa puutheita meile ette met saatama korjata net.
Met halvaama ette niin monet ko maholista saattavat käyttää webbipaikkaa. Sitä pittää saattaa tulkita, hantteerata ja ymmärtää niin monelta käyttäjäryhmiltä ko maholista, riippumatta toimintavaihtoja ja riippumatta mitä apuvälihneitä käytethään.

Ilmota puutheita

Met olema tioliset ette osat webbipaikasta ei ole kokohnaans saatavat.
Meän pyrkimys oon koko aijan ette parantaa webbipaikan saatavuutta. Jos sie huomaat ongelmia joitako ei tällä sivula ole selostettu, elikkä jos sie tykkäät ette met emmä nouata lain vaatimuksia, ilmota meile niin met saama tietää ette ongelma oon olemassa.

Valvonta

Virastolla tikitaalile hallinolle (DIGG) oon vastuu valvonasta lain mukhaan saatavuuesta tikitaalisheen julkisheen palvelhuun. Jos sie et ole tyytyväinen siittä kunka met hantteeraama sinun mielipitheitä sie saatat ottaa yhtheyttä Viraston kansa tikitaalile hallinolle ja valittaa siittä.
https://www.digg.se/tdosanmalan

Teknistä informasuunia webbipaikan saatavuuesta

Tämä webbipaikka ei ole kaikissa osissa lain mukhainen saatavuuesta tikitaalisheen julkisheen palvelhuun. Täälä met tulema esittämhään sisältöä joka yhelä elikkä toisela laila ei ole kokohnaans saatavanna.
Meän pyrkimys oon ette met olema korjanheet kaikki tunnetut saatavuusongelmat jokka koskevat webbipaikan toiminalisuutta viimisthääns 31 tammikuuta 2021.

Ennen käynthiinpanoa 19 lokakuuta 2020 oma-arviointia oon tehty (sisänen testi) komisuuni.se:ltä