Minuriteetistä

Tornionlaaksolaiset oon yks Ruottin viiestä kansalisista minuriteetistä. Vuona 1999 meänkieli sai staattyksen omana kielenä Ruottissa. Vuotta jälemin Ruotti ratifiseerasi Euroopparaatin raamikonvensuunin suojasta kansalisille minuriteetile ja eurooppalaisen säätänön maanosa- elikkä minuriteettikielistä. Päämääränä Ruottalaisele minuriteettipolitiikale oon ette antaa suojaa kansalisille minuriteetile, vahvistaa niitten maholisuuksia vaikutusvalthaan ja tukea histuurialisia minuriteettikieliä niin ette net piethään elävännä.