230912-smmantrade-str-t
Foto: Elsa Hellqvist

Syyskuukokkous Luulajassa

Toiseks viiminen kokkous komisuunissa oli 12 syyskuuta Luulajassa.

Akenta kokkoukselle oli aito ja siiheen mahtu läpikäynti kaikista kapittelitekstitten esityksistä loppujulkasussa. Meilä oli kova vauhti mutta jäsenet ja sekretariaatti olit hyvin valmistautunheet.

Sekretariaatti oli ennen kokkousta sähköpostin kautta saanu ja käsitelly ehotuksia muutokshiin ja korektyyhriin itteltä kultaki jäseneltä. Jäsenet olit saahneet kaikki tekstit luettavaksi ennen kokkousta. Pienempiä lissäyksiä ja jysteerinkiä  ja korektyyriä oon vielä jäljelä ennenko tekstit oon täyeliset.

Pääsekreteerari Anna-Lena Sjölund näytti kansa muun muassa karttamateriaalin ehotuksia jokka sekretariaatti oon tilanu ja jokka tulevat kuulumhaan mietinthöön.

Sen lisäksi jäsenet sait ottaa ossaa mietinön päälystästä. Jäsenitten mielipitheistä lähtien sekretariaatti sai tehtäväksi ette tulla uusila ehotuksila.  

Elsa Hellqvist, sekreteerari ja projektijohtaja komisuunin loppusympoosiymmile Kansan Talola Pajalassa 15 marraskuuta, kerto tapahtuman suunittelusta. Pyssi oon varattu ja tullee kyytitheen viehraat mennen tullen Luulajan juna-asemalle  ja lentokentäle. Muteraattoria, intresanttia luenoita ja jännittäviä kulttuuriosia suunitelhaan. Lissää tietoa tullee hetin.

Päivän lopulta Eva Kvist, Terje Raattamaa ja Helena Lassi Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, STR-T:stä tulit matkhaan. Komisuuni kävi läpi joitaki kysymyksiä liitetty mietintöteksthiin ja loppumietinön julkasemisheen ko se 15 marraskuuta jätethään yli liittojohtokunnan kansa.  

Seuraava kokkous, joka kansa tullee olheen komisuunin viiminen pieithään 9-10 lokakuuta Stokholmissa.