Tornedalen
"Tornedalslåset" Foto: Martina Huber

Tehtävä

Tottuus- ja sovintokomisuuni pittää tutkia loukkauksia ja väkistämistä tornionlaaksolaisia, kvääniä ja lantalaisia vasten 1800- ja 1900-luvun assimileerinkipolitiikan seurauksenna. Komisuuni pittää mm.

  • kartottaa ja tutkia assimileerinkipolitiikkaa ja sen konsekvensiä minuriteetile, ryhmile minuriteetissä ja yksityisile,
  • levittää informasuunia ette lisätä tietoa minuriteetistä ja sen histuurialisista kokemuksista, ja
  • jättää ehotuksia jatkuville toimile ette vaikuttaa hyvityksheen ja eistää sovintoa.

Tarkotus komisuunin työlä oon ette

  • tuottaa siiheen ette minuriteetile annethaan kolektiivi hyvitys,
  • eistää sovintoa, ja
  • vastustaa ettei mithään samansorttista tapahtu tulevaisuuessa.

Komisuunin tehtävhään ei kuulu ette harkita maholisia vastuukysymyksiä yksityisissä taphauksissa elikkä antaa rahalista korvausta yksityisile joitako asia oon koskenu.

Tehtävän pittää esittää viimisthääns 15 marraskuu 2023.