Tornedalningarnas dag
Astrid Kruukka Foto: Martina Huber

Tervetuloa Astrid!

Astrid alkaa tänäpäivänä, 30 aykystiä, töihiin sekreteerariksi komisuunissa.

Astrid joka oon kasunu ylös Junosuanossa ja assuu Pajalassa oon tuttu kasuvi monele. Täälä hän selittää uuesta tehtävästä.

Hej ja tervetuloa Astrid. Mikä sinun työ tullee olheen komisuunissa?

Mie olen myötä pitämässä kahvikokkoksia, jokka tullee olheen monessa paikassa syksyn ja talven aikana, ko met reisaama ympäri ja selitämmä komusuunin työstä. Toinen tärkeä asia oon ette interjyyvata ihmisiä jokka halvaa jakkaa heän kertomusta.

Kuka sie olet?

Mie olen koulutettu fritidspedagog ja olen ollu töissä friitiksessä, koulussa ja esikoulussa. Minun into oon aina ollu ette opettaa lapsile meänkieltä. Olen ollu töissä prujektissa missä meänkielelä oon ollu pääasia lapsile esikouluissa ja heän vanhemille. Monta vuotta mie tehin kans Kouluviraston kotisivua ”Tema Modersmål – meänkieli”. Olen kans pitäny meänkielen kursia petakookile ja pärsunaalile vanhuuskoila.

Sie olet kakskielinen. Saik sie molemat kielet kotoa?

Jo, kotona puhuthiin molemin ruottia ja meänkieltä. Minun vanhemat puhuit meänkieltä keskenään mutta ruottia meän kansa. Mutta minun fammu asu samassa talossa ja hänen kansa mie puhuin meänkieltä.

Moni varmasti tuntee sinun, mutta mistä?

Meilä hän oli lauluryhmä Sisaret 1978-1996 ja siinä olin matkassa. Laulamalla kaikit kielet kehittyvät.

Oleks havanu ette kiinostus meänkielheen  oon muuttunu?

Jo tänäpäivänä monet halvaavat ottaa kielen takasin ittele ja heän lapsile. Mie uskon ette häymä panna resyrsit esikoulhuun ja koulhuun ette meänkieli tullee elhään. Tornionlaaksossa pitäis meänkieli olla oplikatuurinen koulussa.