Daniel i vinterlandskap
Daniel Fjellborg Foto: Egen

Tervetuloa Daniel!

Tottuus- ja sovintokomisuuni oon nyt lopettamassa niitä kaikhiin viimisiimpiä haastatteluja henkilöitten kansa jokka halvaavat jakkaa heän histuuriata. Tämän myötä työ mennee uutheen faashiin, analyysifaashiin.

Nyt kaikkia 160 haastatteluja tulhaan kootaahmaan, luokittelheen ja analyseeraahmaan. Sen takia komisuuni oon vahvistannu sekretariaattia uuela kompetensilä ette, parriimalla laila, hantteerata tätä arvokasta informasuunia. Yks niistä taitavista oon Daniel Fjellborg, jotako moni piiain kaikhiin enniiten tuntee pottarinna ”Proud to be ummikko”.

Hei ja tervetuloa Daniel, sie olet jo vissiin alottannu sinun työtä komisuunile?  

Joo, mie aloin elokuun ensimäisenä päivänä ja tulen olheen töissä joulukuun viimisheen päihvään asti. Mie olen puoliaikaa töissä komisuunile. Toisena puoliaikana mie olen töissä toktorantina valtiotietheessä Luulajan teknisellä yniversiteetilä.

Se oon Josefin Rönnbäck, Josephine Ylitalo ja mie jokka tänä päivänä olema analyysiryhmänä. Met olema justhiins alottanheet työtä, niin met emmä ole vielä löytänheet rytiniä ja yhtheistyömuotoja.

Mikäs sinua sai suostumhaan työhöön?

Mie tykkään ette komisuunin työ oon suuresta merkityksestä minuriteetin tulevaisuuele. Työ antaa kansa mulle maholisuuen ette kokkeila työtä akatemiin ulkopuolela.

Näeks mithään erityisiä haastheita?  

Aika- ja resyrsirajotukset tulevat olheen haastheina. Ette tasapainottaa analyysin ampisuunia saatavitten resyrsitten kansa oon aina yks hankaliimista asioista tämmösessä työssä.

Selitäppä sinun taustasta.

Mie olen kasunu ylös Kaalasjärvessä ja Idivuomassa Kirunan kunnassa. Nykysin mie asun Luulajassa ja olen töissä, niinku mainittin, toktorantina valtiotietheessä Luulajan teknisellä yniversiteetilä jonku vuen koulutuksen ja työn jälkhiin Uppsaalan yniversiteetilä. Mie olen spesialiseerattu kvalitatiihviin tutkimusmenetelhmään, jotako mie kansa otan matkhaan työhöön haastatteluanalyysin kansa komisuunissa.

Mutta mikäs oon ”Ummikko”?

Mie olen lantalainen ja kasunu ylös miljöössä jossako kaikki täyet puhuit meänkieltä mutta jossako kieltä ei vietty yli lapsile. Sen mukhaan minusta, niinku monesta muustakii minun sukupolvessa, tuli ummikko, henkilö joka ei puhu meänkieltä. Vapa-aikana mie olen tehny podcastsarjan (Proud to be Ummikko) minuriteetin ruottintamisesta ja minkälaista se oon ette menettää oman alkuperäkielen www.ummikko.se

Minun kaikhiin aktiiviin projekti suhtheessa minuriteethiin tänäpäivänä oon ette onnistua saahmaan paikan minun kahele tyttärelle meänkieltä-puhuhvaan esikouhluun. Se oon jotaki joka oon näyttäny olevan hankalampi ko olisin oottanu, vaikka sitä assuu kunnassa joka oon hallintokunta meänkielele.