nadia-boussaid-pettersson_690-jpg
Nadia Boussaid Pettersson Foto: Egen

Tervetuloa Nadia!

Met haastattelemma Nadia Boussaid Petterssonnia, komisuunin uutta sekreteeraria.

Nadia Boussaid Pettersson alkaa tänä päivänä töihiin puoliaikaa sekreteerarinna Tottuus- ja sovintokomisuuhniin tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile. Parin viikon päästä hään alkaa täysaikatöhöön. 

Mitäs sie tulet tekheen työksi komisuunissa?

Mie tulen olheen töissä pääsekreteerarinna kansliassa, ja se tarkottaa ette mie tulen johtamhaan jatkuvvaa työtä. Mie tulen tietenki kansa tekheen töitä tehtävän kansa ohjeitten mukhaan. Se tullee muun muassa tarkottamhaan paljon analyysi- ja kirjotustyötä.

Sie alotat puoliaijala, miksi?

Mie alan puoliaikaa nyt marraskuun keskivaiheessa. Aluksi mie lopetan paralellisti yhen tutkimuksen Työmarkkinateparttementilä. Sen jälkhiin se tullee olheen täysiaikatyö 1 joulukuusta lähtien.

Kerro vähän sinun taustasta

Mie olen jyristi ja minun suuntaus oon ihmisoikeukset. Viimiset neljä vuotta mie olen ollu töissä Hallituskanslian komiteatoiminassa ja mie tulen nyt tutkimuksesta tiskrimineerinkistä.

Miksis sie suostuit ottamhaan vasthaan työtä?

En saattanu vastustaa tämmöstä maholisuutta ette saaja tehhä töitä niin tärkeän ja innostuttavan tehtävän kansa. 

Onkos sulla liitettä Norrbottenhiin?

Ei ole, ei suohraan. Mie olen värmlantilainen, ja mulla oon suomalaiset juuret pitemäksi taapäin. Minun pappa tuli Marokkusta.