Tornedalens flagga

Tornionlaaksolaisitten päivä 15 heinäkuuta

Tervetuloa juhlimhaan Tornonlaaksolaisitten päivää meän kansa.

Met tulema lähättämhään koko ohjelman tikitaalisti Täränöstä. Sie tulet löythään länkin osotheila: www.komisuuni.se ja www.str-t.com hyvissä aijoissa ennen tapahtummaa. 

Täräntöholmila tullee olheen maholisuus olla matkassa paikan päälä. Useat ohjelmapistheet tulevat olheen pelatut sisäle elikkä lähätethään suohraan tikitaalisti, sen takia paikan päälä tullee olheen suurempi kuvasärmi. Kahvia ja nisuja oon myytävännä.

Halvaaks olla matkassa Täräntöholmila, sie piät ilmottaa sen: info@str-t.com. Ilmota kunka monta tullee. Met tulema päivänselvästi seuraahmaan Kansanterhveysviraston ja Norrbottenin Lääninhallituksen rajotuksia ja suuntaviivoja ylheisille kokkouksille ja julkisille tilasuuksille.

Tottuus- ja sovintokomisuuni tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile ja STR-T järjestävät päivää yhessä.

Ohjelma (varrautuminen maholisillee muutoksille)

Taatumi: 15 heinäkuuta

Paikka: Täräntöholmi, tikitaali

Muteraattorit Mia Fors ja Anton Hennix Raukola

10:00 Tervetuloa ja avajaiset Kulttuuri- ja temokratiiministeri Amanda Lind, STR-T ja Met Nuoret.

10:15 Tottuus- ja sovintokomisuuni Puhheenjohtaja Elisabet Fura ja Stefan Aro

10:20 Kielen merkitys Professori Leena Huss

10:50 Keskustelu kunka tärkeätä se oon etta ottaa takashiin oman kielen ja kulttuurin. Sisarukset Helena ja Ewa Lassi ja Daniel Fjellborg

11:30 Päiväruokarasti

13:00 Tervetuloa takashiin, flakunostaminen

13:05 Terhveisiä Charlotte Kallalta

13:10 STR-T:n perustaminen Mona Mörtlund ja Bertil Isaksson.

13:25 Meänkielen työ ja sen merkitys Höstorkestern/Syysorkesteri

13:35 Stipentinjakaminen musikki, kuvapeli ja terhveisiä Sisaret, The Magnettes, Höstorkestern, STR-T:n paikalisföreninkit ynnä muut.

14:00 Lopettaminen