Anna-Lena framför vatten. Bro och stadsmiljö i bakgrunden
Anna-Lena Sjölund Foto: Egen

Uusi pääsekreteerari: Anna-Lena Sjölund

Anna-Lena Sjölund oon uusi pääsekreteerari komisuunissa 15 elokuusta lähtien.

Hään tullee lähimpännä Hallituskansliasta ja hällä oon pitkä kokemus työstä kysymyksitten kansa jokka koskevat ihmisoikeuksia ja minuriteetitten oikeuksista. Anna-Lena oon vastuulinen, yhessä komisuunin ja sen puhheenjohtajan kansa, ette suunitella ja jotaa työtä.

Hei ja tervetuloa Anna-Lena! Mikäs sinua sai suostumhaan pääsekreteerarityöhöön?

Ahvenanmaanlaisena ja kansanoikeusjyristinä mie olen jo opintoaikana ollu innostunnu kysymyksistä jokka koskevat minuriteetitten oikeuksia. Se tuntuu niin jännittävältä, haastavalta ja tärkeältä ette saaja olla töissä tutkimuksen tehtävän kansa.

Mitäs sie olet tehny työksi ennen ko sie tulit komisuuhniin?

Mulla oon virkavapa Hallituskansliasta jossako mie olen ollu töissä kysymyksitten kansa jokka koskevat yhtheensovittamista ja kehitystä ihmisoikeuksitten työstä kansalisella tasola.

Selitä mielelhääns sinun taustasta.  

Mulla oon äksaami kansanoikeuksessa Turun Akatemiista ja maisteriäksaami jyritiikassa New York University, School of Law.

Mie olen ollu töissä Ruottissa 2009 lähtien, ensinä Tiskrimineerinkiasiahenkilönnä ja sitten Hallituskansliassa. Sitä ennen mie olin jonku vuen töissä Bosnien Hercegovinassa ja Ahvenanmaala, muun muassa Ahvenanmaan rauhainstityytilä.

Onkos sulla liitettä Tornionlaakshoon?  

Ei, mulla ei ole suoraa liitettä Tornionlaakshoon mutta minun työn kautta Hallituskansliassa mie olen tutustunnu kysymykshiin minuriteetitten oikauksista Ruottissa. Justhiins nyt mie yritän oppia niin paljon ko maholista justhiins tornionlaaksolaisista, kväänistä ja lantalaisista.

Mitäs haastheita ja maholisuuksia sie näet tulevassa työssä?

Se työ joka oottaa meitä tullee vaathiin aikaa ja aikaa oon kauhean vähän mutta mie luotan siiheen kompetenshiin ja ekspertiishiin jotako oon olemassa komisuunissa.