Exempelbild

Förlängd utredningstid

Kommissionen har fått förlängt med ett år.

På regeringssammanträdet den 23 juni fattade regeringen beslut om förlängd utredningstid för Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Regeringen beslutade den 19 mars 2020 kommittédirektiv om uppgörelse med historiska kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset (dir. 2020:29). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 16 maj 2022. Utredningstiden förlängs nu. Ett delbetänkande ska lämnas senast den 16 maj 2022.

Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 15 maj 2023.

Tilläggsdirektivet på regeringens webbplats