Midnattssol vid älven
Foto: Eva Dahlén

Forskarseminarium

Några dagar före midsommar samlades forskarna, kommissionens ledamöter och sekretariat för ett gemensamt digitalt seminarium.

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset har anlitat flera forskare för att titta närmare på utpekade områden, som till exempel den språkliga försvenskningen, arbetsstugorna, skolpolitiken och de rasbiologiska undersökningar som tornedalingar, kväner och lantalaiset varit föremål för.

Kommissionens ordförande Elisabet Fura inledde seminariet och välkomnade samarbetet mellan forskarna och kommissionens sekretariat. Dagens moderator professor emeritus Lars Elenius lyfte fram vikten av att ge forskarna en övergripande helhetsbild av de olika uppdragen, dels för att öppna upp för samtal och samarbeten, dels för att kunna identifiera eventuella överlappningar.

Kommissionens utredningssekreterare Stefan Aro presenterade vilka uppdrag som lagts ut på forskare. Han berättade också vilka områden som kommer att behandlas av sekretariatet. Vidare berättade han hur de olika uppdragen förhåller sig till direktivet och till varandra.

Varje forskare presenterade sitt uppdrag. Då forskarna anlitats successivt har de olika uppdragen hunnit olika långt och har olika datum för slutrapportering. De forskare som hittills anlitats och som deltog vid seminariet var:

Kenneth Hyltenstam: Den språkliga försvenskningen i meänkielitalande områden.

Leena Huss: En forskningsöversikt om flerspråkighet, språkförlust och språklig revitalisering.

Marja Mustakallio: En studie om Tornedalens folkhögskola (Matarengi folkhögskola).

Lars Elenius: En forskningsöversikt och en studie som behandlar skol- och språkpolitiken i Tornedalen.

Urban Claesson: En studie om svenska kyrkans roll. (Uppdraget är initierat av svenska kyrkan).

Curt Persson: En studie av hur tornedalingar, kväner och lantalaiset varit föremål för rasbiologiska undersökningar av Statens rasbiologiska institut.

Carl-Gösta Ojala: En studie av hur tornedalingar, kväner och lantalaiset varit föremål för insamling av mänskliga kvarlevor.

Daniel Nilsson Ranta: En forskningsöversikt och en studie om arbetsstugorna i meänkieliområdet.

Du kan läsa mer om uppdragen här.

Seminariet var väldigt uppskattat och presentationerna tydliggjorde att flera av uppdragen berör varandra och samarbete mellan de olika uppdragen välkomnades. Kontakter knöts och den efterföljande diskussionen handlade till stor del om hur material och texter kan delas och komma fler till nytta, men också om formatet för hur arbetet slutligen ska presenteras.

I februari 2022 planeras ett större forskarsymposium i samarbete med Luleå Tekniska universitet, där flera uppdrag kommer att presenteras.