Första sammanträdet i kommissionen

I juni hade kommissionen sitt första sammanträde.

Den 12 juni hade kommissionen sitt första sammanträde som genomfördes via Skype och telefon. På sammanträdet beslutades att kommissionen ska heta Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Nästa sammanträde kommer att hållas den 17 september.