Tornedalen
Kommissionens ordförande Elisabet Fura. Foto: Martina Huber

God jul och Gott nytt år

Kommissionens ordförande Elisabet Fura bloggar om det pågående arbetet.

“När detta skrivs lider året mot sitt slut och vilket år det varit!

Under året som gått har vi arbetat för högtryck och bland annat genomfört intervjuer med – inte mindre än­ – 170 personer. Varje intervju har föregåtts av noggrann planering. Dessa hade aldrig kunnat genomföras utan det fantastiska gensvar vi mött när vi varit ute på våra kaffemöten, symposier och andra träffar. Det har varit otroligt fint att möta människors engagemang och stora intresse. På ett personligt plan har jag känt mig priviligierad att få ta del av berättelser både positiva och negativa. Samtidigt kan erkännas att arbetet ibland har varit både frustrerande och prövande, en upplevelse jag tror jag delar med övriga medarbetare i sekretariatet och med ledamöterna i kommissionen.

Vi har under året dessutom inhämtat och analyserat ett antal forskarrapporter och avlämnat ett delbetänkande till statsrådet.  Intervjuerna har skrivits ut i referatform och analyserats. Vi har satt i gång att författa vårt slutbetänkande vilket inte heller är någon lätt uppgift. Kommissionens ledamöter har vänt och vridit på frågor som vad är ”sanning”, hur ska man förstå ”upprättelse och försoning”, vad innebär ”en kränkning” eller ”ett övergrepp”? Ni kan ju föreställa er…

Under hösten kunde vi rusta oss för en ny fas av analys och skrivande. Sekretariatet förstärktes med nya krafter samtidigt som några lämnade för att gå vidare till andra utmaningar. Det är nästan omöjligt att på ett rättvisande sätt uttrycka hur mycket alla medarbetare – tidigare och nuvarande – har betytt för vårt arbete. Vi hade aldrig kommit så här långt utan allas hängivna insats. Tack ska ni ha!

I mitten av december träffades kommissionens ledamöter i Stockholm under två intensiva dagar. Det var livliga och konstruktiva diskussioner och jag tror att alla ledamöter kände att vi kommit en bra bit på väg även om vi inte alltid tycker likadant om allting, men så ska det ju vara!

Inför nästa år planerar vi att fördjupa vår dialog med våra systerkommissioner i Norge och Finland. Vi har fört inledande diskussioner om vi skulle kunna gå fram med något gemensamt åtgärdsförslag.  Detta kräver en fortsatt intensiv dialog med såväl våra nordiska vänner, som med minoriteten.  Under våren planerar vi även ett antal förankringsmöten med minoriteten och andra relevanta samarbetsparter. Vi strävar alltid efter att arbeta inkluderande och att alla känner att de kan göra sin röst hörd.

Vi är glada över att nästa år inleds med att vi välkomnar en ny ledamot. Hanna Aili, socialantropolog och tidigare ordförande i ungdomsorganisationen Met Nuoret, fyller upp den plats som Josephine Ylipää lämnade när Josephine tidigare valde att börja arbeta för sekretariatet.

Nu önskar jag dig som läser vårt nyhetsbrev och följer vårt arbete en riktig God jul och ett Gott nytt år, så ses vi snart igen.”

Elisabet Fura