Tornedalen
Kommissionens ordförande Elisabet Fura. Foto: Martina Huber

Ett nytt år

Ett nytt år – många nya utmaningar

2020 blev sannerligen inte som någon av oss tänkt. En pandemi stoppade effektivt planerade resor och möten och Kommissionen drabbades precis som alla andra. Nedstängda arkiv, besöksförbud på skolor och förbud att hålla allmänna möten för fler än åtta personer är bara några av alla de begränsningar och restriktioner som kom att lägga sig som en våt filt över vårt arbete i allmänhet och våra planerade aktiviteter i synnerhet.

Men vi låter oss inte nedslås! Vi tar nya tag därför att vi anförtrotts ett oerhört viktigt uppdrag och vi vet att det finns stora förväntningar på oss. Därför planerar vi nu för 2021 då vi bland annat hoppas kunna genomföra ett antal intervjuer. Många har redan hört av sig till oss och fler är att vänta. Det finns så många berättelser – somliga mörka, andra ljusa. Jag vill gärna framhålla att alla berättelser är lika välkomna, Kommissionen vill bjuda in alla som vill berätta och lovar att göra sitt bästa för att skapa trygga rum för alla som vill dela sin historia.

Med hjälp av dessa berättelser hoppas jag att vi tillsammans kan återerövra vår gemensamma historia, den som vi berövats eftersom vi aldrig fått den berättad för oss. Det är i sanning ingen lätt uppgift men jag är övertygad om att Kommissionen kan bidra till denna process.

Rent konkret planerar vi att under 2021 genomföra ett antal kaffemöten och möten med fokusgrupper i tillägg till intervjuerna jag redan nämnt. Kaffemötena är tänkta som öppna och informella möten som kanske kan sänka tröskeln för den som har något att berätta men tvekar. Vi har hämtat inspirationen från vår norska systerkommission som använt konceptet med framgång.

I fokusgrupperna är tanken att vi samlar flera personer tillsammans, vilket kan stimulera en större bredd av tankar, funderingar och idéer inom ett ämne eller frågeställning. Vi tror att det särskilt kan inspirera barn och unga att dela med sig av sina erfarenheter till kommissionen. Den yngre generationens perspektiv är viktigt, inte minst för de förslag till fortsatta insatser som kommissionen ska lämna.

Parallellt fortsätter vi vår genomgång och analys av befintlig forskning vilket redan berett oss överraskningar. Nytt, tidigare okänt material har gjorts tillgängligt för oss. Det är naturligtvis oerhört inspirerande men också ett stort ansvar.

Hör gärna av er till Kommissionens sekretariat direkt eller via hemsidan.

Jag vill passa på att önska er ett fortsatt Gott Nytt år!

Elisabet Fura