Porträttbild av Hanna Aili
Foto: Egen

Hanna Aili – ny ledamot

Hanna Aili efterträder Josephine Ylipää som avgick som ledamot tidigare i år.

Chefen för Kulturdepartementet, statsrådet Liljestrand, förordnar socialantropologen Hanna Aili att ingå som ledamot i Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset
(KU2020:01). Förordnandet gäller fr.o.m. den 1 januari 2023 tills vidare, dock längst till dess att arbetsuppgifterna i kommittén är slutförda.