Kommissionen
Ordförande Elisabet Fura Foto: Martina Huber

Hoppas att vi ses på något kaffemöte!

Naturen har klätt sig i höstskrud. Trädens löv flammar i gult och rött, många har redan singlat ned på marken.

Dagarna blir kortare och luften nyper lite i kinderna. Det blir lite enklare att stanna inomhus för diverse göromål som till exempel att författa denna text.

Arbetet i kommissionen har gått in i en ny fas med fokus på intervjuer. Vid kaffemöten berättar vi om varför insamlandet av berättelser är så viktigt och vi vill skapa en atmosfär av tillit och inkludering. Åtta kaffemöten har genomförts sedan i somras, ytterligare sju är inbokade och vi arbetar på fler. Titta gärna på hemsidan för närmare information om tid och plats!

Parallellt med kaffemötena fortsätter vi att samarbeta med forskare för att utforska, sammanställa och analysera de skriftliga källor som finns. Nu när många restriktioner tagits bort så har det förhoppningsvis blivit lättare att göra arkivsökningar, som är så viktiga för att komplettera den information vi får genom de muntliga berättelser vi samlar in. Ett symposium på temat arbetsstugor kommer att arrangeras i Korpilombolo den 8 december. Under en dag får vi möjlighet att fördjupa oss i detta ämne tillsammans med bland andra forskaren Daniel Nilsson Ranta. Det ser jag fram emot!

Vi fortsätter våra viktiga dialogmöten med minoriteten representerad av Met Nuoret och STR-T, som båda har fått nya styrelser. Vi anstränger oss att arbeta öppet och inkluderande så att resultatet ska bli så bra och användbart som möjligt. Arbetet med hemsidan och nyhetsbreven är viktiga delar i detta, liksom kontakter med media.

Kommissionen håller ett digitalt sammanträde i mitten av oktober. Då ska vi diskutera innehåll och form på det delbetänkande som vi skall lämna senast i maj 2022. Vi har inlett kontakter med bland andra Forum för levande historia för att se om vi kan göra något tillsammans med dem för att nå ut till en bredare allmänhet med resultatet av vårt arbete.

Livet går vidare och vissa av oss går vidare till nya utmaningar. Det gäller Pernilla Krusberg som nyligen avslutat sin anställning som sekreterare i kommissionen för att ta sig an nya, viktiga uppdrag. Vi kommer att sakna henne och det lojala, ambitiösa och kvalificerade arbete hon utförde. Vi önskar henne all lycka! Hennes efterträdare Nadia Boussaid Pettersson kommer att börja sin anställning den 12 november. Vi återkommer med en presentation av henne.

Vi välkomnar i dagarna Elsa Hellqvist, som ska hjälpa oss med diverse administrativa uppgifter på deltid. Elsa studerar statskunskap och har bland annat varit praktikant på Kulturdepartementet.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en bra höst. Hoppas att vi ses på något kaffemöte!

Elisabet Fura