Fönster med blyinfattat mönster i orange
Foto: Luleå stift

Inbjudan: Kyrkans roll i försvenskningen av tornedalingar, kväner och lantalaiset

Välkommen att anmäla dig till symposiet 15-16 juni på Quality Hotel i Luleå.

Dag 1: Onsdagen den 15 juni kl. 10.00 – 16:15

Dag 2: Torsdagen den 16 juni kl. 9:00 – 12:40

Lokal: Konferensrum Agnar Viking, Quality Hotel, Storgatan 17, Luleå

När gränsen till Finland drogs 1809 delades ett geografiskt kulturellt område. Tornedalen delas i två rikshalvor och den finsktalande befolkningen blir minoritet i Sverige. I slutet av 1800-talet började en försvenskning av Tornedalen, som pågår långt in på 1900-talet. Svenska kyrkan var en aktör som hade stor påverkan på utvecklingen.

Under en och en halv dag lyfter vi fram kyrkans roll vid försvenskningen av meänkieli-talande områden. Under den första dagen gör vi en historisk återblick. Forskare Carl-Gösta Ojala håller en föreläsning hur tornedalingar, kväner och lantalaiset varit föremål för insamling av mänskliga kvarlevor. Lars Elenius, professor emeritus, berättar om kyrkans roll i skolväsendet och professor Urban Claesson föreläser om kyrkans och dess företrädares historiska agerande i relation till tornedalingar, kväner och lantalaiset under 1800- och 1900-talet.

Dag två vänder vi blickarna framåt. Forskaren Gerd Snellman berättar om laestadianismen och språkfrågan. Vi får lyssna till den norska kommissionären Per Oskar Kjølaas, som berättar om den norska kommissionens pågående arbete. I panelsamtal lyfter vi frågor som: Är försoning möjligt, vad krävs i så fall? Vad innebär upprättelse? Vilken roll har kyrkan i konfliktsituationer och vilka är utmaningarna?

Hela programmet hittar du här.

Anmäl dig senast måndagen den 6 juniLuleå stifts webbplats

Om du inte kan närvara på plats så kan du följa symposiet direkt på webben. Du kommer också att kunna se symposiet i efterhand.

Välkomna!

Åsa Nyström, biskop, Luleå stift, Svenska kyrkan

Elisabet Fura, ordförande, Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset