Tornedalen
Kommissionens ordförande Elisabet Fura. Foto: Martina Huber

Jag är så stolt…

... att vara del av ett team som vårt! När detta skrivs råder en febril verksamhet i kommissionen.

Våra sekreterare Stefan Aro och Astrid Kruukka håller ett högt tempo med att arrangera kaffemöten och genomföra intervjuer. Att samla in muntliga berättelser är en oerhört viktig del av vårt uppdrag och på grund av pandemin så har vår planering fått ändras gång på gång, men nu är vi alltså i full gång. Och ni är många som vill berätta! Omkring 60 informanter har, så här långt, anmält sitt intresse och ett 20-tal intervjuer har genomförts.

Parallellt med detta pågår forskarnas arbete och nu börjar deras rapporter komma in till vårt sekretariat. Inte heller deras arbete har varit utan störningar som stängda arkiv och andra praktiska problem. Därför är det oerhört glädjande att vi nu ser frukterna av deras mödor.

Den 8 december arrangerar vi ett symposium ”En dag om arbetsstugorna” i samband med Nattfestivalen i Korpilombolo. Kommissionens ledamot Lars Elenius kommer bland annat tala om Tornedalen ur ett historiskt och politiskt perspektiv. Han talar om hur området förvandlas från en fredlig älvdal till en potentiellt farlig gränsbygd.

Kommissionens arbete med att nå ut har också fått effekt. Vår kommunikatör Eva Dahlén har arbetat hårt med webbplatsen, annonser, nyhetsbrev och andra kontaktskapande åtgärder och nu kan vi se ett ökande intresse i media för vår verksamhet. Journalister i såväl lokala som nationella media har speglat våra aktiviteter i text, ljud och bild. Det är verkligen uppmuntrande.

Ett samnordiskt projekt om översättarutbildning i meänkieli samt kvänska presenterade sin rapport vid ett webbinarium den 28 oktober. Stefan Aro, som varit delaktig i detta arbete innan han engagerades för sitt nuvarande uppdrag, hade tipsat mig. Det var mycket intressant att höra om vad som är gjort och vad som planeras för att utbilda fler översättare och tolkar. Det finns en stark önskan att skapa ett forum på Nordkalotten där översättare i meänkieli i Sverige och kvänska i Norge kan diskutera och lära av varandra

För egen del ser jag fram emot att träffa ledamöterna i kommissionen för ett sammanträde i Luleå den 16 november. Kvällen före deltar jag i ett kaffemöte på Mjölkuddsgården i Luleå. Vi kanske ses där?

Elisabet Fura