kaffe med kaffeost
Foto: Martina Huber

Kaffemöte i Anttis den 12 juli

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset bjuder in till kaffemöte.

När: Måndagen den 12 juli, kl 18:00

Var: Anttis Sommarkafé, Anttis.
Vid älvens strand utmed riksväg 395.

Susanne Rantatalo och Janne Johansson bjuder på musik och sång.

Kaffemöten är enkla informella möten där kommissionens sekretariat besöker byar och orter i Tornedalen. Över en kopp kaffe med ortsbefolkningen berättar kommissionen om sitt uppdrag, bjuder in till samtal och uppmuntrar till att dela berättelser. I anslutning till varje kaffemöte finns det möjlighet för den som vill dela sin berättelse att boka in en tid för en individuell intervju med sekretariatet. Du kan läsa mer om hur du delar din historia på kommissionens webbplats komisuuni.se.

Ingen anmälan behövs.

Välkomna!