kenneth-hyltenstam_690
Kenneth Hyltenstam Foto: Helena Bani-Shoraka

Om tvåspråkighet

Hur gick det till när finska blev till svenska i Tornedalen? Läs intervjun med Kenneth Hyltenstam på minoritet.se.

Det var inte meningen att finskan, eller meänkieli, skulle utrotas från Tornedalen när assimileringspolitiken sattes in i slutet av 1800-talet. Tanken från statens håll var att en tvåspråkighet skulle leva kvar. Men effekten blev att svenskan tog över.  Minoritet.se har träffat språkforskaren Kenneth Hyltenstam som berättar om språkbytesprocessen i Tornedalen.

Kenneth Hyltenstam är professor emeritus vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Kenneth är också ledamot i Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Läs artikeln på minoritet.se

Läs kommissionens intervju med Kenneth Hyltenstam