Tornedalen
Kommissionens ordförande Elisabet Fura. Foto: Martina Huber

Kommissionen blir synlig

"Våra kontaktytor vidgas samtidigt som jag med glädje kan konstatera att våra redan etablerade kontakter fördjupas."

Våra kontaktytor vidgas samtidigt som jag med glädje kan konstatera att våra redan etablerade kontakter fördjupas. Tack vare dessa lär vi oss något nytt varje dag.

Vi hade nyligen ett mycket bra möte med Svenska kyrkan och Luleå stift. Ett första dialogmöte ägde rum redan i augusti förra året. Biskop Åsa Nyström deltog även denna gång då vi fick tillfälle att uppdatera varandra om pågående och planerade projekt. Vi diskuterade bland annat ett gemensamt symposium liksom olika aktiviteter för barn och unga. Vi var överens om vikten av fortsatt samarbete men även att Svenska kyrkan driver sin egen process med minoriteten.

Nu när kommissionens intervjuarbete kommer igång ställer kyrkan sina resurser till förfogande för att ge samtalsstöd till dem som så önskar. Det är oerhört välkommet att vi kan hänvisa till diakoner, präster och andra i församlingarna i tillägg till de personer som kommissionen kontrakterat för detta ändamål och den allmänna hälso- och sjukvården. Det är viktigt att vi kan välkomna alla som vill lämna sin berättelse. Vi har sagt det förr men det förtjänar att upprepas; alla är lika välkomna, alla ska känna sig trygga i förvissningen om att vi vill synliggöra mångfalden bland individuella och kollektiva erfarenheter och upplevelser. Vår nya medarbetare Eva Kvist är full färd med att förbereda de första intervjuerna och vi känner alla att det är nu vår kommission blir synlig för världen på riktigt!

Arkivsökningarna fortsätter även om rådande restriktioner innebär svårigheter för oss och de forskare vi anlitat. Som tidigare rapporterats på denna hemsida så har vi vänt oss till regeringen och bett om förlängd tid för att slutföra vårt uppdrag. Vi väntar fortfarande på svar men är försiktigt hoppfulla eftersom vi är övertygade om att man förstår att dialog och förankring måste få ta tid om målet att lägga grunden till en försoning ska kunna uppfyllas.

I dagarna kommer vi också träffa den nytillträdda landshövdingen i Norrbottens län, Lotta Finstorp. Det är glädjande att hon och hennes medarbetare på detta sätt visar intresse för vårt arbete.

Elisabet Fura