council-of-europe_690-ny

Kommissionen möter Europarådets rådgivande kommitté

Mötet med kommissionen planeras att äga rum torsdagen den 9 mars.

En delegation från Europarådets rådgivande kommitté kommer till Sverige vecka 10 för att bland andra träffa Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Europarådets rådgivande kommitté övervakar efterlevnaden av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Kommittén besöker vart femte år de stater som har ratificerat ramkonventionen. Dessa länder är skyldiga att rapportera om genomförandet av konventionen i respektive land. Senaste besöket i Sverige ägde rum i april 2017.

Efter sitt besök i Sverige kommer den rådgivande kommittén att anta en rapport med rekommendationer (monitoring report), som regeringen ges möjlighet att lämna synpunkter på. Rapporten offentliggörs efter att dessa synpunkter inkommit. Rapporteringscykeln avslutas med att Europarådets ministerkommitté antar en resolution.

Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter trädde i kraft i Sverige år 2000. I samband med ratifikationen angavs att Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.