overlamnande-ef-jg
Kommissionens ordförande Elisabet Fura lämnar delbetänkandet till kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Foto: Regeringskansliet

Kulturministern tar emot betänkandet

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter kommenterar kommissionens arbete.

Den 1 juni överlämnades delbetänkandet ”Ko ihmisarvoa mitathiin. Då människovärdet mättes, SOU 2022:32” till kulturminister Jeanette Gustafsdotter, med ansvar för de nationella minoriteterna, under ett möte hos ministern.

– Jag vill säga ett stort tack för detta viktiga arbete som jag idag får ta emot, inledde kulturministern, och fortsatte:

– Den här kommissionen känner jag väl till. Innan jag blev statsråd så var jag på ett möte i Jokkmokk, där bland annat kommissionen var en av punkterna på agendan. Då var jag generalsekreterare för Sveriges museer och fick jag en dragning om denna viktiga utredning.

Sannings- och försoningskommissionens ordförande Elisabet Fura presenterade därefter kommissionens uppdrag, pågående arbete och delar av innehållet i delrapporten.

– Tack för att vi idag har fått komma hit för att presentera detta betänkande. Jag vill också inledningsvis säga att det här är en exceptionell utredning. Jag känner inte till att Sveriges regering eller riksdag har tillsatt en sannings- och försoningskommission tidigare. Detta har inneburit speciella utmaningar för Regeringskansliet, för minoriteten och för oss som utför det här arbetet. Det har gjort att det varit svårt att förutse och planera arbetet, med allt från budgetfrågor, avtal och upphandlingar och så vidare. Men jag är ganska säker på att vårt arbete kommer att gynna kommissioner som kommer efter oss.

Delbetänkandet är en liten pusselbit i kommissionens större arbete och innehåller sammanfattningar av två forskarrapporter som kommissionen beställt. Den ena handlar om rasbiologiska undersökningar och den andra rapporten handlar om insamling av mänskliga kvarlevor.

Delbetänkandet innehåller, bland annat, även information om kommissionens kaffemöten som genomfördes främst under 2021 och som var en del i arbetet med att förankra kommissionens arbete hos minoriteten.

– Delbetänkandets rubrik och förord är översatt till meänkieli. Vi hade önskat att översätta hela betänkandet, men tyvärr fanns det inte tid och resurser för detta, berättade Elisabet Fura.

– Vi är många i Sverige som vet väldigt lite om den tornedalska minoriteten. Det optimala testet hur en demokrati fungerar i ett land, det är hur man behandlar sina nationella minoriteter. Så det här är ytterst viktigt och jag är oerhört imponerad över det arbete ni gjort. Jag ser fram emot att läsa betänkandet, avslutade Jeanette Gustafsdotter.

Delbetänkande: Ko ihmisarvoa mitathiin. Då människovärdet mättes. SOU 2022:32