Tornedalningarnas dag
Foto: Martina Huber

Kvänfolkens dag

Den 16 mars firas kvänfolkens dag av kväner i både Sverige och i Norge.

I Mångkulturella almanackan redan år 2018 intervjuades Gertrud Monlund, själv kvän boende i Kuttainen, en by i Lappland, 23 mil norr om polcirkeln.. Hon berättar om vilka kvänerna är och varför dagens firas.

Mångkulturella almanackan ges ut av Mångkulturellt centrum i Fittja, som genom forskning, utbildning och konstnärliga uttryck ger mångfalden en mötesplats och en röst.

Läs i Mångkulturella almanackan på webben.