Forsbåt vid älvstranden i midnattssol
Foto: Martina Huber

Se miniseminariet från den 1 juni

P.g.a teknska problem kunde inte seminariet sändas direkt. Nu kan du se hela seminariet som sändes från Muonionalusta i efterhand.

Insamling av mänskliga kvarlevor

Tid: Onsdag den 1 juni kl.10.00-10.45
Plats: Rajamaa in Lapland, Muonionalusta

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset bjuder in till miniseminarium.

Den 1 juni överlämnade kommissionen ett delbetänkande till kulturminister Jeanette Gustafsdotter, med ansvar för de nationella minoriteterna. I samband med detta överlämnades delbetänkandet även till minoriteten. I detta Skype-seminarium presenterar Carl-Gösta Ojala en studie om hur tornedalingar, kväner och lantalaiset varit föremål för insamling av mänskliga kvarlevor under 1800-tal och tidigt 1900-tal samt om hur dessa kvarlevor förvaras idag.

Se miniseminariet här. (YouTube)