Kommissionen
Elisabet Fura Foto: Martina Huber

Minoritetens röster ska höras

Kommissionens ordförande Elisabet Fura bloggar om det pågående arbetet.

“När detta skrivs har september månad inletts, luften blivit lite kyligare och valdagen närmar sig med stormsteg. Det känns bra att komma i gång med höstens alla aktiviteter, tycker nog de flesta av oss.

Kommissionen med sitt sekretariat har verkligen inte legat på latsidan under sommaren. Trots att många utredningssekreterare nyanställts för att ersätta de som lämnat och även för att tillföra ny kompetens har arbetet fortsatt med hög intensitet. Efter att intervjuerna nästan är avslutade och ytterligare några av totalt elva forskarrapporter ska slutredovisas, så inleds nu analysfasen. Vi går igenom alla berättelser som anförtrotts oss, ser hur de relaterar till det forskarna kommit fram till i sina rapporter och funderar på hur vi bäst förvaltar resultatet och gör det tillgängligt. Vi vill lägga fokus på intervjuerna i den text som kommer att bli vår slutrapport men på vägen dit är vi angelägna att fortsätta med dialogmötena med minoriteten eftersom förankringsprocessen är central.

Som jag redan nämnt har många nya medarbetare anställts i sekretariatet. Kika gärna på intervjuerna med dem som publiceras på vår hemsida. Vi är så glada att vi kunnat engagera dem i detta viktiga arbete. Sekretariatet samlandes nyligen i Luleå för planeringsdagar. Luleå tekniska universitet hade ställt lokal till vårt förfogande och vi kände oss verkligen välkomna och inspirerade, både av miljön och av alla studenter som just startat den nya terminen.

I Luleå kunde jag, tillsammans med sekreterarna, planera och organisera höstens arbete. I det ingick till exempel att fördela arbetsuppgifter och ansvar, att inventera vem som är bäst lämpad att skriva om ett visst sakområde och på vilket sätt den interna kommunikationen ska ske, vilket inte är helt givet när medarbetarna finner sig på olika platser i landet. Texter ska författas och läggas fram för ledamöterna i kommissionen för diskussion, revision och – förhoppningsvis – ett godkännande. Tidsplanen är oerhört pressad och budgeten ansträngd så vi måste både hålla upp tempot men också vara varsamma om varandra.

I tillägg till det interna arbetet i sekretariat och kommission fortsätter vi våra externa aktiviteter som dialogmöten och symposier där vi samverkar med externa aktörer som Kungl. Biblioteket, Tornedalens folkhögskola, Institutionen för språk- och folkminnen med flera. Återigen får jag hänvisa till hemsidan för mer information.”

Elisabet Fura