josefin-ronnback_690
Josefin Rönnbäck. Foto: Egen

Möt Josefin

Josefin Rönnbäck är utredningssekreterare i kommissionen.

Hon började på deltid redan den 1 juni och gick över till heltid från mitten av augusti. Josefin arbetar med analysarbetet av de cirka hundrasjuttio vittnesmål och berättelser som samlats in.

Josefins samiska, tornedalska och finska ursprung är inget hon tidigare ens funderat över. Nu börjar hon upptäcka sitt kulturella arv och fundera över hur det påverkat henne i vuxen ålder.

Hej Josefin! Berätta om din bakgrund.

Jag är född och uppvuxen i Luleå och arbetar som lektor i historia vid Luleå tekniska universitet, LTU. Jag har huvudsakligen undervisat blivande lärare i bland annat utbildningshistoria och lett kurser som rör olika typer av maktförhållanden som genus, etnicitet, nationalitet, minoriteteter och relationer mellan majoritetssamhället och minoriteter och även relationer och konflikter mellan och inom minoriteter.

Vad fick dig att tacka ja till jobbet vid kommissionen?

Det fanns inga tveksamheter. Nyfikenheten och viljan att lära mig mer och att få hjälpa till och bidra till att ny kunskap tas fram. Berättelser som kanske aldrig berättats, lyfts nu fram och dokumenteras.

Ser du några särskilda utmaningar?

Många. Framför allt är det tidsaspekten. Pandemin har bidragit till att arbetet delvis försenats.

Vi ska också svara upp till de förhoppningar och förväntningar som ställs på kommissionen. Med all rätt. Dessutom är det första gången en sannings- och försoningskommission har tillsatts i Sverige.

Har du någon anknytning till minoriteten/Tornedalen?

Jag har länge sett mig själv som en tvätt-äkta Luleå-bo. Kommer ihåg att mormor och morfar talade finska med varandra. Eller det var vad jag trodde. De hade ett finskt efternamn och länge utgick jag ifrån att morfar kom från Finland, men det gjorde han inte. De hade sommarhus i Kukkola och vi åkte dit ibland. Tornedalen har för mig länge varit ett helt okänt territorium.

Mina föräldrar släktforskade och det visade sig att jag har samiskt, tornedalskt och finskt ursprung. Detta var inget som jag tidigare funderat över, men så en dag fattade jag att det jag undervisade om handlade om mig och min egen släkt. Hur kommer det sig att jag inte fått veta detta när jag var barn? Varför har jag inte besökt platser eller träffat släktingar? Så förra året bestämde jag mig att göra en resa längs älven.