Tornedalningarnas dag
Eva Kvist Foto: Martina Huber

Dialogmöte med den nya styrelsen i STR-T

STR-T är ett riksorgan för svenska tornedalingar, kväner och lantalaiset som kommissionen för löpande dialog med.

Den 3 november höll kommissionen ett dialogmöte med STR-T. Det var det första mötet med den nya styrelsen som tillträdde i våras. Kommissionens arbete med bland annat kaffemöten och insamling av berättelser var ämnen som diskuterades under mötet.

Kommissionens ordförande Elisabet Fura hälsade alla välkomna till det digitala mötet som hölls med god uppslutning. Fura informerade om kommissionens pågående och planerade arbete och refererade även till nyhetsbrevet som skickats ut samma dag.

Kommissionens sekreterare Stefan Aro berättade om de tolv kaffemöten som ägt rum i olika delar av Norrbotten. Han kunde konstatera att intresset från ortsbefolkningen varit gott och att frågeställningarna skiljer sig beroende på i vilket område som kaffemötet ägde rum.

– Det är viktigt att fokusera på den enskilda personens berättelse. Individen har rätt att tycka fritt och äga sin egen historia. Därför är det angeläget att påvisa att den kollektiva berättelsen rymmer olika upplevelser och erfarenheter. I arbetet behöver det också understrykas att den enskilda individens upplevelse inte är hela kollektivets, sa Eva Kvist ordförande i STR-T.

Antalet personer som anmält sig för enskild intervju är nu uppe i sjuttio. Av dessa har redan tjugo intervjuer genomförts. Under mötet diskuterades dock hur kommissionen ska nå ut till den yngre generationen, för att även höra deras berättelser. Frågan noterades och kommer att tas upp för diskussion med ungdomsförbundet Met Nuoret senare denna månad.

Det fanns ett stort engagemang under mötet och många synpunkter och inspel lyftes fram. En viktig fråga för STR-T är också den pågående översynen av rennäringslagen. Renskötseln är en kulturnäring för tornedalingar, kväner och lantalaiset, likväl för många samer. Denna fråga har även påverkan på kommissionens arbete.

Om STR-T

STR-T är ett riksorgan för svenska tornedalingar, kväner och lantalaiset och för alla som känner samhörighet med meänkieli och det ursprungliga språkområdets kultur och historia. Målsättningen är att främja och stärka minoritetens identitet samt språkliga och kulturella utveckling och förankring. Vidare verkar förbundet för att befästa kunskapen hos allmänheten om minoritetens långa historia i landet. Förbundet grundades 1981 och är religiöst och partipolitiskt obunden.