Kommissionen
Elisabet Fura Foto: Martina Huber

Möte med Europarådets expertkommitté

Kommissionens ordförande Elisabet Fura berättar om det pågående arbetet.

“Naturen nära mig är full av energi. Det känns som om sommaren står och stampar bakom dörren. Allt detta står i bjärt kontrast med världshändelserna men det gäller att inte förlora hoppet.

Ett bra sätt att motverka känslan av hopplöshet är arbete. I kommissionen arbetar vi intensivt med färdigställandet av vårt delbetänkande som ska överlämnas till statsrådet den 1 juni. Under tiden med detta slit fick vi en mycket positiv nyhet. Nya medel har ställts till vårt förfogande för innevarande budgetår. Mer resurser är något vi verkligen behöver och begärt. Vi är glada och tacksamma för denna förstärkning som gör det möjligt att anställa forskare som kan bistå oss i det avgörande analysarbetet. Som läsare av detta nyhetsbrev så vet du att vårt arbete med att samla in berättelser har varit mycket framgångsrikt. Många har generöst delat med sig av sina minnen, både smärtsamma och ljusa. Vi ska nu inleda analysen av dessa berättelser för att dra slutsatser och förhoppningsvis komma med kloka förslag på åtgärder. Till vår hjälp har vi även våra nordiska kollegor att samråda med. Nu hoppas vi att även vår framställan om ytterligare tid för att slutföra vårt arbete ska få positivt svar.

Om några dagar ska jag träffa Europarådets expertkommitté som övervakar efterlevnaden av den Europeiska språkstadgan. De har önskat att få träffa mig, tillsammans med ordföranden Kerstin Calissendorff i samernas sanningskommission, under ett besök i Stockholm. Det känns bra att få sprida information om vårt viktiga uppdrag även på europeisk nivå.

I mitten av juni är det så dags för ytterligare ett symposium, denna gång i samverkan med Svenska kyrkan. I Luleå ska kyrkans roll i försvenskningen av tornedalingar, kväner och lantalaiset diskuteras under en och en halv dag. Flera av de forskare vi anlitat kommer att tala liksom den norska kommissionären Per Oskar Kjolaas, som kommer att berätta om den norska kommissionens pågående arbete. Det finns fortfarande tid att anmäla sig! Om du inte har möjlighet att närvara på plats så kommer du kunna följa symposiet via länk eller se det i efterhand. Välkommen!”

Elisabet Fura