230601-norge-overlamning-jon-dunas-lis-ellen-ramstad-anna-lena-sjolund_690
Tre huvudsekreterare: Jon Dunås, kommissionen för det samiska folket, Liss-Ellen Ramstad, den norska kommissionen och Anna-Lena Sjölund, kommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Norge lämnar slutbetänkande

Den 1 juni överlämnade den norska sannings- och försoningskommissionen sitt slutbetänkande under högtidliga former i Stortinget i Oslo.

Betänkandet beskriver hur förnorskningspolitiken påverkat samer, kväner och skogsfinnar i Norge. Efter att den 700-sidiga rapporten överlämnats startade en uppläsning av rapporten som pågår under 37 timmar på Nationalteaterns scen.

– Utredningen föreslår en bred satsning på kommunikation, då kunskap är en förutsättning för ett erkännande av att förnorskningspolitik medfört orättvisor och konsekvenserna har betydelse ända in i vår egen tid. Stora delar av den norska befolkningen har gått miste om den rikedom som landets minoritetskulturer för med sig, säger kommissionsledare Dagfinn Høybråten.

Från Sverige närvarade huvudsekreterarna för den samiska kommissionen Jon Dunås och Anna-Lena Sjölund från kommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

– Det var väldigt tydligt att de lämnar över stafettpinnen till Stortinget, att nu måste arbetet fortsätta, säger Anna-Lena Sjölund som också menar att det är hög igenkänningsfaktor om assimilation och förtryck, när hon lyssnar i Oslo.