sr-mean-histuuria-kopiera
Foto: SR Meänraatio

Nu finns “Meän histuuria” även som podd på svenska.

I "Vår historia" får du höra en del av meänkielis historia och samtidigt även den för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

SR Meänraatio sänder en uppskattad programserie om historiska årtal som påverkat den assimilations- eller försvenskningspolitik som nu utreds av Sannings- och försoningskommissionen. Programmen har tidigare endast varit på meänkieli. Nu kommer de på svenska.

Avsnitten tar upp viktiga årtal som till exempel 1809 års gränsdragning mellan Sverige och Finland, 1842 då folkskolan grundas och både samiska och finska förekom som undervisningsspråk och om läroböcker för barnen i Tornedalen i början av 1900-talet. 1906 utkom Selma Lagerlöfs skolbok ”Nils Holgerssons underbara resa”, där Tornedalen och andra meänkielitalande områden helt osynliggörs.

Medverkar i programserien gör bland andra kommissionens sekreterare Stefan Aro och Marita Mattsson Barsk, författare och bibliotekarie.

Meänraatio kallas den redaktion och de program Sveriges Radio gör på meänkieli. Fler historiska årtal hittar du här på kommissionens webbplats.

SR Meänraatio: Meän Histuuria

SR Meänraatio: Vår historia

Historiska årtal på kommissionens webbplats