Tornedalen
Kommissionens ordförande Elisabet Fura. Foto: Martina Huber

Nu går vi in i nästa fas

I kommissionen har vi nu kommit till den del i arbetet som handlar om att bjuda in enskilda att lämna vittnesmål och berättelser.

Först vill jag, så här i efterhand, gratulera på meänkielidagen som ägde rum den 27 februari. Det var ju 1988 i Pajala som språket utropades som ett eget språk; meän kieli (översatt till svenska: vårt språk).

I kommissionen har vi nu kommit till den del i arbetet som handlar om att bjuda in enskilda att lämna vittnesmål och berättelser. Därför är vi särskilt glada över att berätta att sekretariatet förstärktes den 1 mars med ytterligare en utredningssekreterare på halvtid, som huvudsakligen kommer att ägna sig åt intervjuer. Eva Kvist kommer att bidra med sin gedigna intervjuerfarenhet men också – och inte minst – för att hon talar meänkieli. Vi är övertygade om att det ger en större trygghet för den som intervjuas, att det finns möjlighet att berätta på sitt eget språk.

Utifrån erfarenheter från tidigare sanningskommissioner vet vi att återberättande av svåra upplevelser kan innebära emotionella risker för den person som lämnar ett vittnesmål. Vi förbereder därför just nu för att kunna erbjuda ett samtalsstöd som intervjupersonen kan nyttja vid behov. Självklart så informerar vi även Region Norrbotten och Svenska kyrkan om detta arbete så att det finns stöd att få även där.

Vi fortsätter vår kartläggning av existerande forskning på området och knyter till oss fler och fler forskare som kan hjälpa oss med studier inom olika tematiska områden. Som exempel kan nämnas att vi nyligen ingått ett avtal med Uppsala universitet och universitetslektor Daniel Nilsson Ranta om en studie beträffande arbetsstugorna i Norrbotten. Våra direktiv från regeringen pekar på barnens skolgång och vistelse i arbetsstugor som ett särskilt prioriterat område. I överenskommelsen med Uppsala universitet ingår att sammanställa en forskningsöversikt samt att genomföra en granskande studie om arbetsstugorna i meänkieli-området och deras beskaffenhet i relation till andra skolhemsliknande institutioner i Sverige.

Vi etablerar också nya kontakter och samarbeten. Särskilt glad är jag över vårt kommande samarbete med projektet Meän Ääni – Unga filmskapare i Tornedalen. Projektet genomförs av studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet med finansiellt stöd från Allmänna Arvsfonden. Målgruppen är främst gymnasieelever i Tornedalen och tanken är att ungdomarna ska skapa kortfilmer som speglar modern tornedalsk ungdomskultur. Vi är helt övertygade om att deltagarnas tankar om att växa upp i en minoritetskultur, om språk och identitet kommer att berika oss och ge oss värdefulla pusselbitar när vi försöker kartlägga assimileringspolitiken konsekvenser och visa hur vi kan blicka framåt.

Elisabet Fura