platshallare-sammantrade

Nuläge och planer framöver

Kommissionen hade den 15 juni, sitt sista sammanträde innan sommaren.

På agendan stod bland annat uppdatering av utredningsarbetet, prioritering av tematiska områden och beslut om reviderad arbetsplan.

Trots att regeringens beslut vad gäller kommissionens begäran om förlängd utredningstid inte kommit, så genomfördes sammanträdet som planerat. Den tänkta diskussionen och beslut om en reviderad arbets- och tidsplan fick däremot utgå från dagordningen.

Elisabet Fura berättade också om ett möte om den kommande sanningskommissionen för samerna som planeras att starta upp någon gång kring årsskiftet 2021-22. Sekretariatet träffade Lars-Marcus Kuhmunen och Marianne Eliason som båda arbetar med att få sanningskommissionen på plats. Det var ett givande erfarenhetsutbyte och viktiga kontakter knöts för det fortsatta arbetet. De båda kommissionerna har många gemensamma beröringspunkter, både vad gäller frågor som ska kartläggas och metoder för utredningsarbetet. Ett exempel är skolpolitiken som många gånger är gemensam för tornedalingar och samer.

På förra sammanträdet diskuterades en prioritering av de tematiska områden som Sannings- och försoningskommissionen arbetar med. Utifrån denna diskussion presenterades nu ett omarbetat förslag som beslutades på sammanträdet.

Vidare informerades om planerade möten och symposier som startar under sommaren och fortsätter under hösten. I slutet av augusti planeras ett internat i Haparanda, vilket skulle betyda att kommissionen träffas fysiskt för första gången på grund av pandemin. Om restriktionerna lättar kommer de flesta sammanträdena i kommissionen att genomföras fysiskt på lämpliga orter i fortsättningen.