Anna-Lena framför vatten. Bro och stadsmiljö i bakgrunden
Anna-Lena Sjölund Foto: Egen

Ny huvudsekreterare: Anna-Lena Sjölund

Anna-Lena Sjölund är ny huvudsekreterare i kommissionen sedan den 15 augusti.

Hon kommer närmast från Regeringskansliet och har lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter. Anna-Lena ansvarar, tillsammans med kommissionen och dess ordförande, för att planera och leda arbetet.

Hej och välkommen Anna-Lena! Vad fick dig att tacka ja till tjänsten som huvudsekreterare?

Som ålänning och folkrättsjurist har jag sedan studietiden varit intresserad av frågor som rör minoriteters rättigheter. Det känns både spännande, utmanande och viktigt att få arbeta med utredningens uppdrag.

Vad har du arbetat med innan du kom till kommissionen?

Jag är tjänstledig från Regeringskansliet där jag har arbetat med frågor som rör samordning och utveckling av arbetet med mänskliga rättigheter på nationell nivå.

Berätta gärna om din bakgrund.

Jag har en examen i folkrätt från Åbo Akademi och en magisterexamen i juridik från New York University, School of Law.

Jag har arbetet i Sverige sen 2009, först på Diskrimineringsombudsmannen och sen på Regeringskansliet. Dessförinnan arbetade jag några år i Bosnien Hercegovina och på Åland, bland annat vid Ålands fredsinstitut.

Har du någon koppling till Tornedalen?

Nej, jag har ingen direkt koppling till Tornedalen men har genom mitt arbete i Regeringskansliet fått insyn i frågor om minoriteters rättigheter i Sverige. Just nu försöker jag inhämta så mycket kunskap som möjligt om just tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du i det kommande arbetet?

Det arbete som ligger framför oss kommer att vara tidskrävande och tiden är mycket knapp men jag känner tilltro till all den kompetens och expertis som finns i kommissionen.