klasgoran-karlsson_690
Klas-Göran Karlsson Foto: Egen

Ny ledamot i kommissionen

Klas-Göran Karlsson har utsetts till den åttonde ledamoten i kommissionen.

Klas-Göran Karlsson är professor i historia vid Lunds universitet med ett brett intresse för den samtidshistoria som vi ännu lever i och med. Hans särskilda forskningsområden är tre: Östeuropas och Sovjetunionens/Rysslands moderna historia, folkmord, brott mot mänskligheten och statsorganiserad terror, och frågor om den historiska dimensionens plats i samhälle, kultur och utbildning.

Klas-Göran kommer att presenteras närmare i artikel-serien “Möt kommissionens ledamöter”.