Tornedalningarnas dag
Tärendö kyrka. Foto: Martina Huber

Ny rapport: Att genom Svenska kyrkan återerövra Sverige inom sina gränser

Rapporten är framtagen av Urban Claesson, professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet.

Webbversion med reservation för eventuella ändringar i slutversionen.

Rapportens fullständiga titel är “Att genom Svenska kyrkan återerövra Sverige inom sina gränser – en studie av en svensk nationalism och dess kyrkliga härförare i Luleå stift”.

Studien syftar till att kyrkohistoriskt undersöka hur, och förklara varför, Svenska kyrkan och dess företrädare bidrog till assimileringspolitiken gentemot meänkielitalande. I studien analyserar Claesson hur och varför Luleå stift medverkade i försvenskningen av en språklig minoritet. Nya fakta om stiftsledningens kontakter med företrädare för en särskild form av språknationalism kommer att läggas i dagen.

Rapporten är skriven för den statliga Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset inom ramen för ett avtal mellan trossamfundet Svenska kyrkan och Teologiska institutionen vid Uppsala universitet.