Syntolkning: Kalixälven
Kalixälven. Foto & copyright:Martina Huber

Ny rapport: Rasbiologiska undersökningar

Rapporten är framtagen av Curt Persson, biträdande universitetslektor vid Luleå Tekniska Universitet, på uppdrag av kommissionen.

Rapportens hela namn är “Forskningsstudie angående rasbiologiska undersökningar av tornedalingar, kväner och lantalaiset i Sverige”. Den redovisar resultaten gällande i vilken omfattning den nationella minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset förekommer i Institutet för rasbiologis undersökningar från verksamhetens start fram till dess avveckling. I rapporten presenteras bland annat en bakgrund till den vetenskapliga rasbiologin, undersökningarna som institutet gjorde i Tornedalen samt en sammanfattning av forskningsstudiens resultat.

Forskningsstudien är gjord på uppdrag av sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Curt Persson är biträdande universitetslektor och bedriver historisk forskning vid Luleå Tekniska Universitet.