Syntolkning: Kalixälven
Kalixälven. Foto & copyright:Martina Huber

Ny rapport: Rasbiologiska undersökningar

Rapporten är framtagen av Curt Persson, biträdande universitetslektor vid Luleå Tekniska Universitet, på uppdrag av kommissionen.

Webbversion med reservation för eventuella ändringar i slutversionen.

Rapportens hela namn är “Forskningsstudie angående rasbiologiska undersökningar av tornedalingar, kväner och lantalaiset i Sverige”. Den redovisar resultaten gällande i vilken omfattning den nationella minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset förekommer i Institutet för rasbiologis undersökningar från verksamhetens start fram till dess avveckling. I rapporten presenteras bland annat en bakgrund till den vetenskapliga rasbiologin, undersökningarna som institutet gjorde i Tornedalen samt en sammanfattning av forskningsstudiens resultat.

Forskningsstudien är gjord på uppdrag av sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Curt Persson är biträdande universitetslektor och bedriver historisk forskning vid Luleå Tekniska Universitet.