Tornedalen
Lars Levi Laestadius 1800-1861. Foto Martina Huber

Ny rapport: Laestadianerna, språket och överheten i svenska Tornedalen fram till 1970

Gerd Snellman är kyrkohistoriker och väckelseforskare med laestadianismen som huvudintresse.

Webbversion med reservation för eventuella ändringar i slutversionen.

Snellman presenterar, på uppdrag av kommissionen, en studie som fokuserar på möjliga religiösa skäl till ageranden och ställningstaganden som blev mönsterbildande inom laestadianismen och därmed påverkade utvecklingen av språk och kulturell identitet i Tornedalen.

Forskningsfrågan är tvådelad. För det första undersöks om det i den laestadianska läran uttryckligen togs ställning till själva språkanvändningen, som hos majoriteten av tornedalingarna skedde på finska. För det andra riktas uppmärksamheten till eventuella ställningstaganden inom utbildningssektorn gällande språken, med syfte att främja svenskans utbredning på finskans bekostnad.