Vägskylt med texten kalixälen Kaihnuunväylä
Foto: Martina Huber

Ny rapport: Språkförlustens konsekvenser

Rapporten är framtagen av Leena Huss, Professor emerita vid Uppsala universitet.

Webbversion med reservation för eventuella ändringar i slutversionen.

Ur inledningen:

Syftet med denna text är att beskriva vad förlusten av ett eget ursprungsspråk kan betyda för en människa som lever i en språklig och kulturell minoritetssituation. Orsaken till en sådan förlust grundar sig vanligtvis i en ojämn maktsituation där människor inte fritt kan välja utan mer eller mindre tvingas att gå över till majoritetsspråket. Senare uppstår ofta hos deras efterkommande en önskan om att återta det språkliga arvet som gått förlorat. Den växande, världsomfattande revitaliseringsrörelsen är ett tecken på detta. Hur revitaliseringen kan påbörjas, vad den kan ha för målsättningar, vilka möjligheter den har att fortgå och stärkas och varför den är viktig för individerna och samhället i stort diskuteras också i denna text.